Formularz zgłoszeniowy na DSK5 już „otwarty”

    Już za kilka tygodni, w jeden z weekendów kwietnia, odbędzie się tradycyjnie medyczna konferencja naukowa – V Dąbrowskie Spotkania Medyczne, która odbędą się w Dąbrowie Tarnowskiej. Tym razem pod hasłem „Wybrane choroby cywilizacyjne w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu”.
Podobnie jak w ubiegłym roku zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa w naszej konferencji poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony w zakładce ZGŁOSZENIE.

     Coroczne, kwietniowe spotkania naukowe w Dąbrowie Tarnowskiej są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów. Coroczne, kwietniowe spotkania naukowe w Dąbrowie Tarnowskiej są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób nie związanych na co dzień bezpośrednio z medycyną. Dwudniowa formuła, naszej konferencji, łącząca praktykę z teorią okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem, cenionym zarówno przez naszych wykładowców jak i słuchaczy. Dlatego ponownie zapraszamy Państwa na dwudniową konferencję naukową, która odbędzie się 13 i 14 kwietnia 2018 r.  Najbliższa konferencja „5. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne” odbędzie się pod hasłem „Wybrane choroby cywilizacyjne w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu”.
      Program 5. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych zaplanowany będzie na dwa dni. Pierwszy dzień będzie poświęcony pokazom i warsztatom praktycznym z zakresu pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacji zaistnienia stanu nagłego pogorszenia zdrowia w przestrzeni publicznej, przy wypadkach komunikacyjnych oraz szeroko rozumianemu bezpieczeństwu i higienie pracy. W programie drugiego dnia 5. DSK przewidziano omówienie tematów związanych z problemem chorób cywilizacyjnych w codziennej pracy lekarzy praktyków jak również postępów w ich diagnostyce i leczeniu. 
      Zaproszenie do udziału w sympozjum i wygłoszeniu swoich referatów przyjęli wybitni polscy klinicyści. W trosce o pacjentów podjęta zostanie współpraca, która pozwoli na wdrażanie do codziennej praktyki lekarskiej najnowszych metod rozpoznawania, diagnozowania i leczenia chorób  cywilizacyjnych  dotykających  społeczeństwo  w  otaczającym  nas  świecie.

Komitet Organizacyjny V Dąbrowskich Spotkań Klinicznych

 

 

Zgłoszenie na DSK5 – (2018 r.) już nieaktualne.
Zapraszamy na DSK6 (2019 r.)