Na konferencji – III Dąbrowskich Spotkań Klinicznych swymi wykładami zaszczycą nas :
pasek 2

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa

Kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

prof. dr hab. n. med. Jacek Józef Pietrzyk

Kierownik Katedry Pediatrii i Kliniki Chorób Dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski

Kierownik Oddziału Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk

Kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Katedrze Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Kierownik Katedry Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr dent. Maria Bardowska

Stomatolog NZOZ „ORTHO-DENT” w Mielcu

dr n. med. Anna Chrapusta

Kierownik Małopolskiego Centrum Oparzeniowo – Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie

dr n. med. Hanna Czajka

Kierownik Poradni Chorób Zakaźnych i Szczepień Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie

dr n. med. Paweł Grzesiowski

Fundacja „Instytut Profilaktyki Zakażeń” w Warszawie

dr n. o zdr. Maria Mika

Zakład Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

ks. dr teol. Jerzy Smoleń

Dr teologii i Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie

mgr Maria Kmiecik

Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”

mgr Andrzej Ochojski

V-ce Prezes Stowarzyszenia Wspierania Wiedzy Medycznej

Michał Szczypiór