Zapraszamy na Naukową Konferencję Medyczną VII Dąbrowskie Spotkania Kliniczne: „Zdrowie mężczyzny w codziennej pracy lekarzy praktyków” – Dąbrowa Tarnowska, 28 maja 2022 r.

Dąbrowa Tarnowska od wielu lat na wiosnę staje się stolicą polskiej medycyny. Naukowe konferencje medyczne w Dąbrowie Tarnowskiej, które tradycyjnie organizujemy są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami, zarówno dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób nie związanych bezpośrednio z medycyną.
W tym roku Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, po ogłoszeniu przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o zniesieniu niektórych obostrzeń dotyczących pozostającej z nami od dwóch lat pandemii SARS-CoV2, postanowił wznowić organizację Naukowych Konferencji Medycznych – Dąbrowskich Spotkań Klinicznych.
Kontynuując tradycję Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, ponownie jak w 2020 r. zapraszamy Państwa na już 7. ich edycję, która odbędzie się 28 maja 2022 r. i poświęcona będzie: „Zdrowiu mężczyzny w codziennej pracy lekarzy praktyków.”

Ze względu na nadal istniejące zagrożenie pandemią, Program Naukowej Konferencji Medycznej – 7. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych zaplanowany będzie na jeden dzień, w którym przewidujemy omówienie tematów związanych ze zdrowiem mężczyzny w zmniejszonej obsadzie do 5 wykładowców. W związku z powyższym, Zarząd podjął decyzję, że ilość miejsc dla uczestników DSK7 będzie ograniczona.
Zgodnie z celami statutowymi Fundacji TiWPD celem przyszłorocznej konferencji jest zawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami różnych specjalności praktykujących w ambulatoriach, przychodniach, szpitalach i szkołach z wybitnymi pracownikami naukowymi i klinicznymi wiodących ośrodków akademickich w Polsce.

Już dzisiaj zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli wybitni polscy klinicyści.

Program wraz z tematami wykładów zamieścimy w najbliższym czasie.

Wstępnie, już dzisiaj, Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego zaprasza wszystkich Państwa, Wykładowców oraz współorganizatorów i naszych sponsorów na 7 Dąbrowskie Spotkania Kliniczne.

 Z wyrazami szacunku,


Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
VII Dąbrowskich Spotkań Medycznych
/–/ Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

 Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego
/–/ Dr Norbert Kopeć
/–/ Dr n. med. Michał Surynt
/–/ Krzysztof Orwat