Zapraszamy na Naukową Konferencję Medyczną
IX Dąbrowskie Spotkania Kliniczne:
„Pacjent po pandemii covid 19 w codziennej pracy lekarzy praktyków”
Dąbrowa Tarnowska, 20 kwietnia 2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego od wielu lat na wiosnę zamienia Dąbrowę Tarnowską na „stolicę” polskiej medycyny organizując Naukowe Konferencje Medyczne w ramach Dąbrowskich Spotkań Klinicznych. Są one bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami, zarówno dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób nie związanych bezpośrednio z medycyną.
W tym roku Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, k
ontynuując kwietniową tradycję,  zaprasza do dąbrowskiego Ośrodka Spotkania Kultur na konferencję pt.: „Pacjent po covid 19 w codziennej pracy lekarzy praktyków.”

Okres pandemii był wyzwaniem zarówno dla chorych na covid 19 jak też dla chorych nieinfekcyjnych, którzy mieli ograniczony dostęp do świadczeń medycznych, co wielokrotnie pogarszało ich rokowanie.

Pacjenci po przebytym covid 19 przez wiele miesięcy cierpią m.in. na objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, przewodu pokarmowego. Choroba pogorszyła zdrowie psychiczne i jakość życia. W związku z powyższym duży odsetek ozdrowieńców wymaga interdyscyplinarnego postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia.

 Nasza interdyscyplinarna naukowa konferencja medyczna kierowana jest zarówno do lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, studentów zawodów medycznych oraz osób niezwiązanych z medycyną.

Zaproszenie do udziału w konferencji i wygłoszenia swoich referatów przyjęli wybitni klinicyści.

Mamy nadzieję, że nasza prośba, a zarazem zaproszenie do udziału w konferencji zostaną przyjęte.

Program Naukowej Konferencji Medycznej – 9. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych zaplanowany będzie na jeden dzień.

Miło nam przypomnieć, że Naukowa Konferencja Medyczna w ramach 9. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, która została zaplanowana na 20 kwietnia br., uzyskała certyfikat zgodności INFARMA.
To już kolejny raz, kiedy Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego otrzymuje ten ważny i prestiżowy certyfikat dla swoich działań przy organizacji Naukowej Konferencji Medycznej. Weryfikacja dokonywana jest przez INFARMĘ w oparciu o kryteria wypracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz samoregulacji INFARMY, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.

Zgodnie z celami statutowymi Fundacji TiWPD celem konferencji jest zawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami różnych specjalności praktykujących w ambulatoriach, przychodniach, szpitalach i szkołach z wybitnymi pracownikami naukowymi i klinicznymi wiodących ośrodków akademickich w Polsce.


Podobnie jak w latach ubiegłych, swoim Patronatem Honorowym naszą konferencję objęli Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

Patronatami medialnymi naszą konferencję objęli:


Zapraszamy do rejestracji swojego uczestnictwa na konferencji poprzez poniższy FORMULARZ.


Ilość miejsc dla uczestników DSK9 będzie ograniczona.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat uprawniający do uzyskania 6 pkt. edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, i udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w konferencji (Dz. U. Nr 231, poz. 232).


 Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
IX Dąbrowskich Spotkań Medycznych
/–/ Prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Ireneusz Kotela

 Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego
/–/ Dr Norbert Kopeć
/–/ Dr n. med. Michał Surynt
/–/ Krzysztof Orwat