NAUKOWA KONFERENCJA MEDYCZNA “5 DĄBROWSKIE SPOTKANIA KLINICZNE”

DĄBROWA TARNOWSKA  13 – 14 kwietnia 2018 r.

WYBRANE CHOROBY CYWILIZACYJNE W CODZIENNEJ PRACY LEKARZY PRAKTYKÓW

POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU

( KONFERENCJA DWUDNIOWA )


13 kwietnia 2018 – I dzień konferencji

Dąbrowa Tarnowska – Rynek (przed Budynkiem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej)                   

  • 9:00 – 11:00 – Pierwsza pomoc w przestrzeni publicznej obejmująca sumulację zdarzenia wypadku drogowego oraz ćwiczenia praktyczne z RKO wraz z zasadami AED – propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków.
  • 9:00 – 15:00 – Dla wszystkich chętnych możliwość wykonania bezpłatnego badania spirometrycznego w spirobusie.  Spirometria jest realizowana w ramach projektu LIFE pn.: Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze.”

Dąbrowa Tarnowska – ul. Sportowa 4 – Hala Sportowa im. Agaty Mróz – Olszewskiej

  • 11:00 – 15:00 – Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia praktyczne z RKO wraz z zasadami AED – ćwiczenia na fantomach.

14 kwietnia 2018 – II dzień konferencji
Dąbrowa Tarnowska, ul. B. Joselewicza 6 – Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej

 

9.00 – 9.50 Otwarcie konferencji i wystąpienia zaproszonych gości  

9.50 – 11.30 Sesja I

  9.50 – 10.15 Epigenetyczne uwarunkowania chorób cywilizacyjnych – Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska   Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

10.15 – 10.40 Aktualne problemy jakości powietrza w Polsce – Prof. dr hab. Marian Mazur – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

10.40 – 11.05 Przewlekła obturacyjna choroba płuc – Prof. dr hab. n. med.   Andrzej Fal – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

11.05 – 11.30 Nadciśnienie tętnicze w świetle nowych badań klinicznych i wytycznych – Prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Dyskusja 15 min

Przerwa kawowa

12.05 – 13.45 Sesja II

12.05 – 12.30 Leki p/cukrzycowe a powikłania sercowo-naczyniowe w cukrzycy T.2 – Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

12.30 – 12.55 Otyłość – Prof. dr hab. Jan Chmura – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

12.55 – 13.20 Refluks żołądkowo – przełykowy – Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

13.20 – 13.45 Złamanie osteoporotyczne – epidemiologia i następstwa – Prof. dr hab. n. med. Edward Franek – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Dyskusja 15 min

Lunch

14.45 – 16.00 Sesja III    

14.45 – 15.10 Gdy statyna to za mało – Prof. dr hab. n. med. Beata   Kapłon – Wożakowska – I Klinika Kardiologii i Elektroterapii ŚCK w Kielcach

15.10 – 15.35 Biologia i psychopatologia starzenia się człowieka – Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński – Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Klinicznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

15.35 – 16.00 – Postępy w diagnostyce obrazowej – Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki – Centralny Szpital Kliniczny MSW i A w Warszawie

Dyskusja 15 min

16.15 zakończenie konferencji

* WSZYSTKIE WYKŁADY 25 MINUTOWE


FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA UCZESTNIKÓW NAUKOWEJ KONFERENCJI MEDYCZNEJ
“5 DĄBROWSKIE SPOTKANIA KLINICZNE” –
DĄBROWA TARNOWSKA  13 – 14 kwietnia 2018 r.
DOSTĘPNY NA www.dsk.org.pl