NAUKOWA KONFERENCJA MEDYCZNA “6 DĄBROWSKIE SPOTKANIA KLINICZNE”
DĄBROWA TARNOWSKA  5-6 kwietnia 2019 r.

ZDROWIE KOBIETY W CODZIENNEJ PRACY LEKARZY PRAKTYKÓW

( KONFERENCJA DWUDNIOWA )


5 kwietnia 2019 – I dzień – pokazy ratownictwa medycznego i warsztaty udzielania pierwszej pomocy

Dąbrowa Tarnowska – Rynek (przed Budynkiem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej)                   

 • 9:00 – 11:00 – Pierwsza pomoc w przestrzeni publicznej obejmująca sumulację zdarzenia wypadku drogowego oraz ćwiczenia praktyczne z RKO wraz z zasadami AED – propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków.

Dąbrowa Tarnowska – ul. Sportowa 4 – Hala Sportowa im. Agaty Mróz – Olszewskiej

 • 11:00 – 15:00 – Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia praktyczne z RKO wraz z zasadami AED – ćwiczenia na fantomach.

6 kwietnia 2019 – II dzień – konferencja naukowa

Dąbrowa Tarnowska, ul. B. Joselewicza 6 – Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej

 

9.00 –  9.40   OTWARCIE KONFERENCJI I WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI 


9.40– 11.10  Sesja I         

 •   9.40 – 10.10  PROBLEM DEPRESJI U KOBIET – prof.  dr hab. n.med. DOMINIKA DUDEK – Kierownik Zakładu Chorób Afektywnych Katedry Psychiatrii CM UJ
 • 10.10 – 10.40  CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE TARCZYCY – prof. dr hab. n.med.  FILIP GOŁKOWSKI – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego                                                                                                                                                               
 • 10.40 – 11.10   INDYWIDUALIZACJA TERAPII PACJENTEK CIERPIĄCYCH NA NIETRZYMANIE MOCZU ORAZ ZESPÓŁ PĘCHERZA NADREAKTYWNEGO – dr hab. n. med. PAWEŁ MIOTŁA – Klinika Ginekologii Operacyjnej SPSK  Nr 4 w Lublinie
 • Dyskusja 10  min

11.20- 11.40 Przerwa kawowa


11.40 – 13.10  Sesja II      

 • 11.40 – 12.10  ZESPÓŁ UCISKOWY PNIA TRZEWNEGO – prof. dr hab. n. med.  JACEK SZMIDT – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra I Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPCSK
 • 12.10 – 12.40  POSTĘPY W RADIOTERAPII CHORÓB NOWOTWOROWYCH – dr n. med.  DOROTA GABRYŚ – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach – Zakład Radioterapii      
 • 12.40 – 13.10  CZY WARTO STARZEĆ SIĘ Z GODNOŚCIĄ? TO I OWO O MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ – dr n. med. ANNA MARKOWICZ – Klinika Medycyny Estetycznej Klinika Markowicz Zabrze
 • Dyskusja 10 min

13.20 – 14.00  Lunch


14.00 – 15.30  Sesja III     

 • 14.00 – 14.30 RYZYKO ROZWOJU ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH U DZIECI MATEK Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ – dr hab. n. med.   MAGDALENA CHROŚCIŃSKA-KRAWCZYK – Klinika Neurologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Lublinie
 • 14.30 – 15.00 OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD MATKĄ I DZIECKIEM – FAKTY I MITY – dr hab. n. med. IWONA TOMASZEWSKAStomatologia Tomaszewska Kraków, Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM                                                                                                                                                              
 • 15.00 – 15.30  CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW – prof. zw. dr hab. n. med. IRENEUSZ KOTELA – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • Dyskusja 15 min

15.45  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 


* WSZYSTKIE WYKŁADY 30 MINUTOWE