Wykładowcy 4. DSK – 2017

Na konferencji – IV Dąbrowskich Spotkań Klinicznych swymi wykładami zaszczycą nas :

Prof. dr hab. Jan Chmura
Kierownik Zakładu Motoryczności Sportowca w Katedrze Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu Akademii Wychowanie Fizycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna
Ordynator Oddziału Klinicznego – I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. nzw. UPH dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak
Ordynator Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk
Kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Katedrze Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
Oddział Hematologiczny Zespołu Szpitali Miejskich SPZOZ w Chorzowie

Dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik
Instytutu Kardiologii UJ CM; Szpitala Jana Pawła II; Sekretarz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Dr n. med. Anna Helon
Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie

Dr n. med. Andrzej Machnik
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

Dr n. med. Daniel Rzeźnik
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie