Podziękowanie za DSK8

Szanowni Państwo,
Wykładowcy i Uczestnicy,
Sponsorzy, Partnerzy i Współorganizatorzy,

Dziękujemy za pomoc w organizacji oraz za udział i uczestnictwo w Naukowej Konferencji Medycznej
VIII Dąbrowskich Spotkaniach Klinicznych – 27 maja 2023 r.

Komitet Organizacyjny VIII Dąbrowskich Spotkań Klinicznych