Spotkajmy się na Naukowej Konferencji Medycznej – VIII Dąbrowskie Spotkania Kliniczne – pod hasłem „Profilaktyka i wczesna diagnostyka w codziennej pracy lekarzy praktyków” – Dąbrowa Tarnowska, 27 maja 2023 r.

Naukowe konferencje medyczne w Dąbrowie Tarnowskiej, które jako Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego organizujemy na wiosnę  w Dąbrowie Tarnowskiej wpisały się w kalendarz spotkań środowiska medycznego Małopolski.
Są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami, zarówno dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak i szerokiego grona osób nie związanych bezpośrednio z medycyną również z takich ośrodków jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Katowice, Kielce czy Rzeszów.
W tym roku Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego postanowił zaprosić Państwa na już 8. edycję Naukowej Konferencji Medycznej w ramach Dąbrowskich Spotkań Klinicznych.
Kontynuując tradycję „spotkań klinicznych” mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwem i wspaniałymi wykładowcami –
27 maja 2023 r. w Dąbrowie Tarnowskiej na konferencji pod hasłem „Profilaktyka i wczesna diagnostyka w codziennej pracy lekarzy praktyków”.

Wstępny ramowy program Naukowej Konferencji Medycznej – 8. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych zaplanowany będzie na jeden dzień, w którym przewidujemy omówienie tematów związanych z profilaktyką medyczną i wczesną diagnostyką w obsadzie do 8 wykładowców. Zgodnie z celami statutowymi Fundacji TiWPD celem konferencji jest zacieśnienie współpracy pomiędzy lekarzami różnych specjalności praktykujących w szpitalach, przychodniach, ambulatoriach, gabinetach stomatologicznych i szkołach z wybitnymi pracownikami naukowymi i klinicznymi wiodących ośrodków akademickich w Polsce.

Już dzisiaj zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli wybitni polscy klinicyści.

Szczegółowy program wraz z tematami wykładów zamieścimy w najbliższym czasie, a poniżej prezentujemy wstępny program, który będzie aktualizowany w zakładce Program DSK8.

Interaktywny formularz zgłoszeniowy będzie dostępny niebawem.

Już dzisiaj, Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego zaprasza wszystkich Państwa, Wykładowców oraz współorganizatorów i oczywiście naszych sponsorów na 8. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Naukowej Konferencji Medycznej

VIII Dąbrowskich Spotkań Klinicznych
/–/ Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego
/–/ Dr Norbert Kopeć
/–/ Dr n. med. Michał Surynt
/–/ Krzysztof Orwat