Szanowni Panstwo 

 

      W dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się kolejna medyczna konferencja naukowa „5. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne”. Organizatorem tego wydarzenia, które wpisało się w kalendarz spotkań środowiska medycznego jest „Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego”, której mam zaszczyt być fundatorem  wraz  z  nieodżałowanym  Ś. P.  Ks. Arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim.
     Coroczne, kwietniowe spotkania naukowe w Dąbrowie Tarnowskiej są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób nie związanych na co dzień bezpośrednio z medycyną. Dwudniowa formuła, naszej konferencji, łącząca praktykę z teorią okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem, cenionym zarówno przez naszych wykładowców jak i słuchaczy. Dlatego ponownie zapraszamy Państwa na dwudniową konferencję naukową, która odbędzie się 13 i 14 kwietnia 2018 r.  Najbliższa konferencja „5. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne” odbędzie się pod hasłem „Wybrane choroby cywilizacyjne w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu”.
      Program 5. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych zaplanowany będzie na dwa dni. Pierwszy dzień będzie poświęcony pokazom i warsztatom praktycznym z zakresu pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacji zaistnienia stanu nagłego pogorszenia zdrowia w przestrzeni publicznej, przy wypadkach komunikacyjnych oraz szeroko rozumianemu bezpieczeństwu i higienie pracy. W programie drugiego dnia 5. DSK przewidziano omówienie tematów związanych z problemem chorób cywilizacyjnych w codziennej pracy lekarzy praktyków jak również postępów w ich diagnostyce i leczeniu. 
      Zaproszenie do udziału w sympozjum i wygłoszeniu swoich referatów przyjęli wybitni polscy klinicyści. W trosce o pacjentów podjęta zostanie współpraca, która pozwoli na wdrażanie do codziennej praktyki lekarskiej najnowszych metod rozpoznawania, diagnozowania i leczenia chorób  cywilizacyjnych  dotykających  społeczeństwo  w  otaczającym  nas  świecie.


prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
  V Dąbrowskich Spotkań Klinicznych