3. Dąbrowskie Spotkania KlinicznePtronaty naukowe

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
herb UJKielce png small
Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
herb UJKielce png small
Dr hab. inż. Jadwiga Laska Prof. PWSZ
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
logo_pwsz

Patronaty honorowe

Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
J.E. Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia
J.E. Ks. Biskup Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski
herb_bp Andrzeja Jeża
Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego
Dr n. med. Antoni Sydor
V-ce Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Dr Tomasz Kozioł
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie
logo Okregowa Izba Lekarska w Tarnowie
Krzysztof Kaczmarski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Herb Dąbrowy Tarnowskiej
Tadeusz Kwiatkowski
Starosta Powiatu Dąbrowskiego
Powiat_dąbrowski herb
Dr Bernadetta Ostręga-Dudek
Prezes Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Patronat medialny

rdn_poziom-800x262tarnow_net_pl    dabrowatar_pllogo_buttone-KURIERDABROWSKItarnowska-TV