Kontakt

www.dsk.org.pl      dsk@dsk.org.pl

 

 

FUNDACJA TROSKA I WIEDZA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO
ul. Kościuszki 15 A;   33-200 Dąbrowa Tarnowska

www.fundacjatroskaiwiedza.plfundacjatiw@gmail.com
KRS: 0000603978 – REGON: 363960730 – NIP: 8711772014

Bank PKO BP 66 1020 4955 0000 7002 0280 7444

.

komitet org

prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

dr Norbert Kopeć
dr n. med. Michał Surynt
mgr Krzysztof Orwat
dr n. o zdr. Maria Mika
dr Jadwiga Szumlańska-Dorosz
dr hab. n. med. Andrzej Kotela
dr n. o zdr. Marcin Mikos
dr n. pr. Anna Mikos
mgr Andrzej Dziedzic
mgr Anna Mikos
mgr Mariola Smolorz
lek. med. Michał Bałuszyński