Tematem 9. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych będzie „Pacjent po pandemii covid 19 w codziennej pracy lekarzy praktyków”

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego serdecznie zapraszamy na 9. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne, które odbędą się 20 kwietnia 2024 roku w Dąbrowie Tarnowskiej w Ośrodku Spotkania Kultur.

Tradycyjnie organizatorem tego dorocznego wydarzenia, które wpisało się już w kalendarz spotkań środowiska medycznego jest Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego. Coroczne konferencje naukowe w Dąbrowie Tarnowskiej są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych  jak również szerokiego grona osób nie związanych na co dzień  z medycyną.

 Podczas posiedzenia Zarządu FTiWPD (16 lutego br) ustalono,
że n
ajbliższa konferencja DSK9 odbędzie się pod hasłem:
„Pacjent po pandemii covid 19  w codziennej pracy lekarzy praktyków”.

 Okres pandemii był wyzwaniem zarówno dla chorych na covid 19 jak też dla chorych nieinfekcyjnych, którzy mieli ograniczony dostęp do świadczeń medycznych, co wielokrotnie pogarszało ich rokowanie.

Pacjenci po przebytym covid 19 przez wiele miesięcy cierpią m.in. na objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, przewodu pokarmowego. Choroba pogorszyła zdrowie psychiczne i jakość życia.  W związku z powyższym duży odsetek ozdrowieńców wymaga interdyscyplinarnego postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia.

Konferencja kierowana jest do lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, studentów zawodów medycznych oraz osób niezwiązanych z medycyną.


PROGRAM – TEMATY WYKŁADÓW

  • Układ oddechowy – następstwa u dotychczas zdrowych, wpływ na istniejące choroby układu oddechowego;
  • Układ krążenia – powikłania zatorowo – zakrzepowe, progresja chorób przewlekłych, następstwa opóźnień w stanach nagłych;
  • Nowotwory – opóźnienia w dostępie do diagnozy i leczenia;
  • Psychiatria;
  • Neurologia – następstwa u dotychczas zdrowych; wpływ leczenia na istniejące choroby układu nerwowego;
  • Żywienie dojelitowe w domu chorego, wskazania i praktyczne wskazówki jego prowadzenia.