Przed nami Naukowa Konferencja Medyczna –
V Dąbrowskie Spotkania Kliniczne – „Wybrane choroby cywilizacyjne w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu”..

Od kilku lat w Dąbrowie Tarnowskiej organizowana są naukowe konferencje medyczne – Dąbrowskie Spotkania Kliniczne. Najbliższe 4. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne (4DSK), które odbędą się w dniach 13-14 kwietnia br. poświęcone zostaną w całości problematyce „Wybrane choroby cywilizacyjne w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu”.
Celem tegorocznej konferencji – 5DSK, jest zawiązanie współpracy oraz wymiana wiedzy pomiędzy lekarzami różnych specjalności praktykujących w ambulatoriach, przychodniach, szpitalach, ośrodkach ratownictwa oraz osób pracujących w szkołach i poradniach z wybitnymi pracownikami naukowymi i klinicznymi wiodących ośrodków akademickich w Polsce.
Konferencja V Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. od godz. 9:00 w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. Szczegóły na www.dsk.org.pl.
Organizatorem 5DSK jest Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego przy współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwem Powiatowym, dąbrowskim kołem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Biurem Doradczo – Usługowym BHP Andrzeja Dziedzica. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i Naukowego konferencji jest Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela.
Konferencja jest realizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Dąbrowskie Spotkania Kliniczne są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów. Tegoroczna naukowa konferencja medyczna zaplanowana jest na dwa dni, 13-14 kwietnia 2018 r., i będzie podzielona na część praktyczną i naukową.
Coroczne, kwietniowe spotkania naukowe w Dąbrowie Tarnowskiej są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób nie związanych na co dzień bezpośrednio z medycyną. Dwudniowa formuła, naszej konferencji, łącząca praktykę z teorią okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem, cenionym zarówno przez naszych wykładowców jak i słuchaczy. Dlatego ponownie zapraszamy Państwa na dwudniową konferencję naukową, która odbędzie się 13 i 14 kwietnia 2018 r.  Najbliższa konferencja „5. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne” odbędzie się pod hasłem „Wybrane choroby cywilizacyjne w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu”.
Rozkładówka      

Program 5. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych zaplanowany będzie na dwa dni. Pierwszy dzień będzie poświęcony pokazom i warsztatom praktycznym z zakresu pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacji zaistnienia stanu nagłego pogorszenia zdrowia w przestrzeni publicznej, przy wypadkach komunikacyjnych oraz szeroko rozumianemu bezpieczeństwu i higienie pracy. Pierwsza pomoc w ramach akcji: NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!© z Biurem Doradczo-Usługowym BHP Andrzej Dziedzic w przestrzeni publicznej obejmująca symulację zdarzenia wypadkowego na drodze oraz ćwiczenia praktyczne z resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) wraz z zasadami użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED):

  • wypadek drogowy przy ul. Rynek: podjęcie pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia a następnie kontynuowanie jej przez Policję, Państwową Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe,
  • co to jest AED? Zasady użycia AED (ul. Rynek),
  • praktyczne ćwiczenia RKO oraz AED na fantomach: dorosłego, dziecka, niemowlęcia (ul. Sportowa, Hala Sportowa im. Agaty Mróz).
  • Dodatkowo Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje o możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań spirometrycznych płuc dla mieszkańców naszej gminy – 13 kwietnia 2018 r., tj. w pierwszym dniu konferencji w godzinach: 9:00 – 15:00 w spirobusie zaparkowanym przed Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Spirometria to badanie czynnościowe płuc, niezbędne do diagnozowania i kontrolowania leczenia chorób obturacyjnych, które powodują zwężenie dróg oddechowych i utrudniają oddychanie, m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze.

LIFE+MALOPOLSKAW programie drugiego dnia 5. DSK przewidziano omówienie tematów związanych z problemem chorób cywilizacyjnych w codziennej pracy lekarzy praktyków jak również postępów w ich diagnostyce i leczeniu.
Zaproszenie do udziału w sympozjum i wygłoszeniu swoich referatów przyjęli wybitni polscy klinicyści. W trosce o pacjentów podjęta zostanie współpraca, która pozwoli na wdrażanie do codziennej praktyki lekarskiej najnowszych metod rozpoznawania, diagnozowania i leczenia chorób  cywilizacyjnych  dotykających  społeczeństwo  w  otaczającym  nas  świecie.

 Patronat honorowy objęli: J. E. Bp Dr Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski, Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Powiatu Dąbrowskiego, Dr n. med. Antoni Sydor, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Dr Tomasz Kozioł – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie, Dr n. med. Marcin Maruszewski – Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, Anna Czech – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, Dr Marcin Kuta – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. E. Szczeklika w Tarnowie, Dr Roman Bartuś – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Leszek Kwaśniewski – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu, Łukasz Węgrzyn – Dyrektor Szpitala Powiatowego SPZOZ im. S. Petrycego w Dąbrowie Tarnowskiej, Dr Bernadetta Ostręga-Dudek – Prezes Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

! PLAKAT-DSK5-2018!

Już dzisiaj bardzo dziękujemy wykładowcom za przyjęcie zaproszenia i chęć podzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem. Z myślą o pacjentach podejmujemy współpracę, która pozwoli na wdrażanie do codziennej praktyki lekarskiej najnowszych metod diagnozowania i leczenia.
Wszystkim Państwu, którzy przybędą na naszą konferencję do Dąbrowy Tarnowskiej z daleka i bliska dziękujemy i mamy nadzieją, ze czas spędzony wśród nas będzie owocny.
Życzymy Państwu udanych obrad i zapraszam na kolejne kwietniowe Dąbrowskie Spotkania Kliniczne.

Komitet Organizacyjny
IV Dąbrowskich Spotkań Klinicznych