Akcja „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM” – podsumowanie pierwszego dnia 4. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych

Policjanci dąbrowskiej „drogówki” wraz z Biurem Doradczo-Usługowym BHP w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu dzisiejszym tj. 07 kwietnia 2017 roku, po raz kolejny przeprowadzili akcję profilaktyczną „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM”. Tym razem miejscem wspólnych działań był teren miejscowości Dąbrowa Tarnowska ul. Piłsudskiego przy drodze krajowej nr 73.
Celem akcji było propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a przede wszystkim przełamywania oporu i strachu przed jej udzieleniem. W ciągu 3 godzin 83 uczestników ruchu drogowego w tym 36 kierujących pojazdami wzięło udział w akcji.

Scenariusz tegorocznej akcji był odmienny niż co roku, składał się z trzech części w pierwszej z nich każdy uczestnik ruchu drogowego mógł zobaczyć jak udzielona jest pomoc osobom biorącym udział w zdarzeniu drogowym dzięki symulacji jaka została przeprowadzona na drodze krajowej nr 73. W zasymulowanej sytuacji były ranne dwie osoby tj. pieszy oraz kierujący pojazdem. Zdarzenie to było również testem koordynacji działań dla służ ratowniczych biorących udział w akcji tj. funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz załogi Pogotowia Ratunkowego, który służby te zdały na bardzo wysokim poziomie.
Podczas drugiego etapu akcji funkcjonariusze Policji proponowali kierującym oraz pasażerom pojazdów udział w krótkim instruktażu z udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż dotyczył resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, dziecka i niemowlęcia oraz zapoznania z automatycznym defibrylatorem. Wielu uczestników ruchu drogowego zwłaszcza osób pieszych z zaciekawieniem korzystało ze szkolenia. Każdy uczestnik akcji mógł również dokonać badania stanu trzeźwości, co więcej dużą popularnością cieszyły się alkogogle obrazujące efekt znajdowania się pod wpływem alkoholu (0,8 do 1,5 ‰), miały one na celu pokazanie realnego zagrożenia na drodze wywołanego przez kierującego samochodem lub innym pojazdem będącego w stanie nietrzeźwości.
Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach wraz z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podinsp. Bogusławem Chmielarz czynnie przyłączyli się do akcji pokazując wszystkim uczestnikom, jak ważna jest chęć niesienia pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale również pierwsza pomoc udzielana w wypadkach nagłych, które mogą mieć miejsce również w domu a każdy z członków rodziny może uratować życie.
Na ostatnią cześć akcji składały się ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy, które odbywały się w Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie Burmistrz Miasta Dąbrowa Tarnowska Pan Krzysztof Kaczmarski oraz Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach podziękowali wszystkim chętnym, którzy chcieli wziąć udział w akcji oraz ratownikom medycznym i lekarzom, którzy przekazali tak cenną wiedzę ratowania ludzkiego życia.

mł. asp. Ewelina Fiszbain
Specjalista ds. Prasowo – Informacyjnych
Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej