VIII DĄBROWSKIE SPOTKANIA KLINICZNE – relacja e-Kuriera Dąbrowskiego po zakończonej konferencji 8. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych

„Profilaktyka i wczesna diagnostyka w codziennej pracy lekarzy praktyków” była tematem VIII już Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, które nie tylko przynoszą korzyść lekarzom praktykom, ale uczyniły Dąbrowę Tarnowską w jeden dzień w roku stolicą polskiej medycyny i promują miasto, przyciągając doń wybitnych klinicystów.
Sześć wykładów uświetniło drugą, od czasu pandemicznego zamknięcia, a w sumie ósmą już konferencję medyczną. 
Tegoroczne Dąbrowskie Spotkania Kliniczne – wydarzenie rozpoznawalne w Polsce – skupiły się wokół „Profilaktyki i wczesnej diagnostyki w codziennej pracy lekarzy praktyków”. Szeroki zakres tematyki konferencji naukowej będzie pomocny dla lekarzy praktyków w ich codziennej pracy z pacjentem.
Otwarcia konferencji dokonał prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, Fundator Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego VIII Dąbrowskich Spotkań Klinicznych oraz kierownik Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej MSWiA w Warszawie. Konferencję moderował lek. med. Norbert Kopeć.
Organizatorami naukowej konferencji medycznej byli, jak co roku: Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dąbrowie Tarnowskiej oraz starostwo powiatowe. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Wydarzenie spełniało standardy etyczne wynikające z Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA. Fundacja kolejny raz uzyskała ważny i prestiżowy certyfikat INFARMA dla swoich działa.