Krystalizuje się szczegółowy program DSK8

Podczas posiedzenia Zarządu Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego przedstawiono ramowy program oraz założenia i cele nadchodzących 8. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych. Konferencja odbędzie się 27 maja br. w Dąbrowie Tarnowskiej. Krystalizuje się program najbliższej konferencji i tym samym został zaktualizowany ramowy – godzinowy program DSK8.
Tegoroczna majowa konferencja będzie obfitowała w ciekawe wykłady dotyczące „Profilaktyki i wczesnej diagnostyki w codziennej pracy lekarzy praktyków”.
W pierwszych dniach maja będzie udostępniony interaktywny formularz zgłoszeniowy na konferencję.

Na zaproszenie Fundacji, odpowiedzieli :  
–  prof. dr hab. med. Stanisław Bartuś – (Pfizer) Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytut Kardiologii UJ CM;
  dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. URKierownik Poradni Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie;
  dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. UR Kierownik Zakładu Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  dr hab. n. med Tomasz Chorągiewiczz Katedry i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
  dr n.med. Janina Kokoszka-Paszkot – (Polpharma) – z Oddziału Internistyczno-Geriatrycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach;
  dr n. med. Piotr Wierzbiński (Polpharma);
  mgr Andrzej Ochojski.

Poniżej przedstawiamy link do zaktualizowanego ramowy program tegorocznej konferencji.
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI DSK8