Zgłoszenie

Tytuł naukowy / zawodowy

Imię i nazwisko *

Numer prawa wykonywania zawodu - (dotyczy wyłącznie lekarzy - niezbędne celem przyznania punktów edukacyjnych)

Adres email *

Zgłaszam swoje uczestnictwo w naukowej konferencji medycznej pod hasłem „Wybrane choroby cywilizacyjne w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu" w ramach: V Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, które odbędą się w dniach 13-14 kwietnia 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej.Udział w konferencji DSK5 jest bezpłatny, ale ilość miejsc jest ograniczona.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Komitet Organizacyjny V Dąbrowskich Spotkań Klinicznych dla celów organizacyjnych naukowej konferencji medycznej pod hasłem „Wybrane choroby cywilizacyjne w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu". *
Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji, w takim przypadku proszę anulować wysyłanie formularza rejestracyjnego.

na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez przez Komitet Organizacyjny V Dąbrowskich Spotkań Klinicznych do informowania mnie o organizowanych przyszłych wydarzeniach naukowych.*

* - wymagane / The field is required