Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego serdecznie dziękuje wszystkim wykładowcom i uczestnikom 9 Dąbrowskich Spotkań Klinicznych.

Tematem IX już Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, był „Pacjent po pandemii covid 19 w codziennej pracy lekarzy praktyków”.

Naukowa Konferencja Medyczna organizowana przez Fundację Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego jest corocznym wydarzeniem, które nie tylko przynoszą korzyść lekarzom praktykom, ale uczyniły Dąbrowę Tarnowską w jeden dzień w roku stolicą polskiej medycyny i promują miasto.

Dąbrowskie Spotkania Kliniczne – wydarzenie rozpoznawalne w Polsce – skupiły się wokół problematyki długoterminowych skutków po zarażeniu SARS Cov-2.

Współorganizatorem naszej konferencji był Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. Wydarzenie było Współfinansowane było zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W imieniu organizatorów i współorganizatorów Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego serdecznie dziękuje wszystkim wykładowcom a szczególnie ponad setce uczestników, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Dziękujemy również sponsorom i darczyńcom dzięki, którym mogliśmy zorganizować 9 Dąbrowskiej Spotkania Kliniczne.

Wyrazy wdzięczności należą się również dyrekcji i obsłudze dąbrowskiego Ośrodka Spotkania Kultur, gdzie odbyła się konferencja.

Patronatem honorowym konferencja objęta była przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego i Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka. Patronat medialny: Radio RDN Małopolska i Kurier Dąbrowski.

Otwarcia konferencji dokonał prof. zw. dr hab. n. med. h. c. Ireneusz Kotela, Fundator Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego IX Dąbrowskich Spotkań Klinicznych oraz kierownik Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej MSWiA w Warszawie. Konferencję moderowali lek. Norbert Kopeć i dr n. med. Michał Surynt, oraz dr n. o zdr. Maria Mika zaś nad całością przebiegu tego wydarzenia czuwał Krzysztof Orwat.

Organizatorami naukowej konferencji medycznej byli, jak co roku: Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwo Powiatowe oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dąbrowie Tarnowskiej. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Wydarzenie spełniało standardy etyczne wynikające z Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA.
Fundacja kolejny raz uzyskała ważny i prestiżowy certyfikat INFARMA dla swoich działa.

Dziękujemy dąbrowskiemu hotelowi Cristal Park**** za wspaniały catering dla wszystkich uczestników, naszej konferencji.

Zgromadzeni w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej wysłuchali następujących wykładów:

  • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Janusz HeitzmanInstytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – „Psycho-neurologiczne skutki covid 19”;

 

  • Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska z Akademii Śląskiej w Katowicach – „Choroby zakaźne”;

 

  • Ks. dr hab. Jan Bartoszek Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie – Wspomnienie postaci Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego w roku jubileuszu 75 urodzin;

 

  • Dr hab. n. med. Jerzy Soja prof. UJKlinika Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika – Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Klatki Piersiowej UJ CM – „Skutki covid 19 w pulmonologii”;

 

  • Dr med. Piotr Maciukiewicz – Ordynator Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Konsultant wojewódzki ds. urologii w Małopolsce – „Skutki covid 19 w urologii”;

 

  • Dr n. med Michał Owsiak –  Ordynator Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie – Sercowo-naczyniowe powikłania po covid 19;

 

  • Dr n. med. Krzysztof Figuła – Zakłady Farmaceutyczne Polfarma S.A. – Żywienie dojelitowe w domu. Jak to zrobić;

 

  • Dr Wojciech Zaręba – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie – Sercowo-naczyniowe powikłania po covid 19;

 

 • Dr Anna Kowalczyk-Tekiela – Z-ca Ordynatora Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie – Onkologia po covid 19;