Zgłoszenie rejestracyjne na DSK7

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za  udziału i uczestnictwo w poprzednich Naukowych Konferencjach Medycznych
organizowanych przez Fundację Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego.

Formularz rejestracyjny na 7 Dąbrowskie Spotkania Kliniczne zostanie udostępniony Państwu już niebawem,
na przełomie stycznia i lutego 2020 r.

Komitet Organizacyjny
VII Dąbrowskich Spotkań Klinicznych