Ramowy program 7. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych

Podczas roboczego posiedzenia Zarządu Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego przedstawiono ramowy program oraz założenia i cele nadchodzących 7. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych. Konferencja odbędzie się 28 maja br. w zabytkowych i gościnnych wnętrzach Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej.
Powracająca, po czasie obostrzeń spowodowanych pandemią COVID, Naukowa Konferencja Medyczna – 7. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne będzie obfitowała w ciekawe wykłady wybitnych klinicystów i praktyków.
Na zaproszenie Fundacji odpowiedzieli Prof. dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz – Kierownik Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, Prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA w Warszawie, Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska – Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński z Katedra Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz – Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Dr Waldemar Weryński – Kierownik Oddziału Chorób Płuc – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej.
Poniżej przedstawiamy ramowy program tegorocznej konferencji.
W roboczym posiedzeniu na zaproszenie Zarządu FTiWPD, tj.: Dr Norberta Kopcia – Prezesa Funfacji, Prof. dr hab. n. med. Ireneusza Koteli, dr n. med. Michała Surynta i Krzysztofa Orwata, brali udział także członkowie Rady FTiWPD: dr. n o zdr. Maria Mika i Tedeusz Rzońca oraz Prezes dąbrowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Dr Jadwiga Dorosz i Sekretarz Powiatu – Anna Mikos.