Przed nami Naukowa Konferencja Medyczna – IV Dąbrowskie Spotkania Kliniczne – „Stany nagłe w codziennej pracy lekarzy praktyków”

Od kilku lat w Dąbrowie Tarnowskiej organizowana są naukowe konferencje medyczne – Dąbrowskie Spotkania Kliniczne. Najbliższe 4. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne (4DSK), które odbędą się w dniach 7-8 kwietnia br. poświęcone zostaną w całości problematyce szeroko pojętych „stanów nagłych” w przestrzeni publicznej. Hanna Krall powiedziała kiedyś „W medycynie liczy się każde życie, każda najmniejsza szansa uratowania życia”.
Celem tegorocznej konferencji – 4DSK, jest zawiązanie współpracy oraz wymiana wiedzy pomiędzy lekarzami różnych specjalności praktykujących w ambulatoriach, przychodniach, szpitalach, ośrodkach ratownictwa oraz osób pracujących w szkołach i poradniach z wybitnymi pracownikami naukowymi i klinicznymi wiodących ośrodków akademickich w Polsce.
Konferencja IV Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. od godz. 9:00 w Hotelu Cristal Park**** w Dąbrowie Tarnowskiej. Szczegóły na www.dsk.org.pl.
Organizatorem 4DSK jest Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego przy współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwem Powiatowym, dąbrowskim kołem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Biurem Doradczo – Usługowym BHP Andrzeja Dziedzica. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i Naukowego konferencji jest Prof. dr. hab. n. med. Ireneusz Kotela.

4-DSK-Org+Spons+MediaZachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa w naszej konferencji poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony w zakładce ZGŁOSZENIE.
Dąbrowskie Spotkania Kliniczne są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów. Tegoroczna naukowa konferencja medyczna zaplanowana jest na dwa dni, 7-8 kwietnia 2017 r., i będzie podzielona na część praktyczną i naukową.
Program 4. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych zaplanowany będzie na dwa dni. Pierwszy dzień będzie poświęcony pokazom i warsztatom praktycznym z zakresu pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacji zaistnienia stanu nagłego pogorszenia zdrowia w przestrzeni publicznej, przy wypadkach komunikacyjnych oraz szeroko rozumianemu bezpieczeństwu i higienie pracy. Dzień ten będziemy organizować we współpracy z Komendą Policji i Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej orwa Ratownikami z Pogotowia Ratunkowego dąbrowskiego szpitala.
W programie drugiego dnia 4. DSK przewidziano omówienie tematów związanych z leczeniem stanów nagłych w anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, pulmonologii, endokrynologii, chirurgii i urologii, chemioterapii, neurologii oraz medycynie ratunkowej.
Zaproszenie do udziału w sympozjum przyjęli wybitni polscy klinicyści.

Zaproszenie do udziału w sympozjum przyjęli wybitni polscy klinicyści. Podczas całodniowej konferencji wykłady wygłoszą: Prof. dr hab. Jan Chmura – Kierownik Zakładu Motoryczności Sportowca w Katedrze Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu Akademii Wychowanie Fizycznego we Wrocławiu, Prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna – Ordynator Oddziału Klinicznego – I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. nzw. UPH dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak – Ordynator Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek – Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk – Kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Katedrze Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dr hab. n. med. Sebastian Grosicki z Oddziału Hematologiczny Zespołu Szpitali Miejskich SPZOZ w Chorzowie, Dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik – Instytutu Kardiologii UJ CM Szpitala Jana Pawła II; Sekretarz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Dr n. med. Anna Helon – z Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, Dr n. med. Andrzej Machnik – Dr n. med. Daniel Rzeźnik z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

 Patronat honorowy objęli: J.E. Ks. Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Dr n. med. Antoni Sydor – V-ce Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Dr Tomasz Kozioł – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Powiatu Dąbrowskiego, Dr Bernadetta Ostręga-Dudek – Prezes Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Już dzisiaj bardzo dziękujemy wykładowcom za przyjęcie zaproszenia i chęć podzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem. Z myślą o pacjentach podejmujemy współpracę, która pozwoli na wdrażanie do codziennej praktyki lekarskiej najnowszych metod diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.
Wszystkim Państwu, którzy przybędą na naszą konferencję do Dąbrowy Tarnowskiej z daleka i bliska dziękujemy i mamy nadzieją, ze czas spędzony wśród nas będzie owocny.
Życzymy Państwu udanych obrad i zapraszam na kolejne kwietniowe Dąbrowskie Spotkania Kliniczne.

Komitet Organizacyjny
IV Dąbrowskich Spotkań Klinicznych

 

Plakat-DSK4