Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela – Honorowym Obywatelem Gminy Dąbrowa Tarnowska

Z przyjemnością informujemy, że Pan Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, fundator naszej fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie został uhonorowany 8 września 2021 r. przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska”.
Fakt ten to powód do radości i dumy całej naszej Fundacji tym bardziej, że to właśnie Zarząd Fundacji TiWPD wnioskował o przyznanie Profesorowi tego tytułu.
Nadanie tytułu odbyło się na XXXV Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, która była prowadzona w trybie zdalnym w związku z utrzymującym się stanem pandemicznym. Na tej samej sesji tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska nadany został także Prof. dr hab. Janowu Chmurze.
Uroczyste wręczenie Aktów Nadania Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska Panu Prof. Ireneuszowi Koteli oraz Panu Prof. Janowi Chmurze odbędzie się po ustąpieniu zagrożenia wynikającego z pandemii koronawirusa.

 Nadany tytuł jest kolejnym uhonorowaniem osoby Prof. Ireneusza Koteli. Wcześniej uhonorowaniem pracy naukowej było otrzymanie nominacji i tytułu naukowego Profesora Zwyczajnego Nauk Medycznych, przyznany Prof. Ireneuszowi Koteli na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 21 grudnia 2016 roku.

Ukoronowaniem pracy lekarskiej było otrzymanie w 2017 r. przez Prof. Ireneusza Kotelę Medalu „Gloria Medicinae”, najwyższego odznaczenia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, który przyznawany jest za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji serdecznie gratulujemy!