Naukowa Konferencja Medyczna w ramach VII Dąbrowskich Spotkań Klinicznych zostaje odwołana w 2020 i przeniesiona na 2021 r.

Szanowni Państwo,

     Informujemy, że mając na uwadze bezpieczeństwo Uczestników i Wykładowców, zbliżająca się w terminie 25 kwietnia br. Naukowa Konferencja Medyczna w ramach VII Dąbrowskich Spotkań Klinicznych pt. „Zdrowie mężczyzny w codziennej pracy lekarzy praktyków”, w zawiązku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa COVID-19 zostaje odwołana w tym roku i przeniesiona na 2021 rok.

    Powodem jest niepokojąco rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna dotycząca COVID-19. Zgodnie  za Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego, jak i ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych, z uwagi na kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń rekomenduje się odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.

    Zatem, Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, postanowił, że nie spotykamy się z Państwem jak planowano w kwietniu br., ale zachowując cykliczność kwietniowych konferencji medycznych w Dąbrowie Tarnowskiej. Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku i będziemy mogli ponownie zaprosić Państwa z tym samym tematem i tą samą obsadą Wykładowców.

     Wstępnie, już dzisiaj, Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego zaprasza wszystkich Państwa, Wykładowców oraz współorganizatorów i naszych sponsorów na 7 Dąbrowskie Spotkania Kliniczne na 23-24 kwietnia 2021 r.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
VII Dąbrowskich Spotkań Medycznych
/–/ Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego
/–/ Dr Norbert Kopeć
/–/ Dr n. med. Michał Surynt
/–/ Krzysztof Orwat