I Dąbrowskie Spotkania Kliniczne pt. „Starzenie się i niepełnosprawność – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia – 5 kwietnia 2014 r.

W dniu 5 kwietnia br. w Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się I Dąbrowskie Spotkanie Kliniczne pt. „Starzenie się i niepełnosprawność – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia” zainicjowane przez środowisko medyczne oraz Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.
Organizatorami konferencji byli: prof. UJK dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, dr n. med. Andrzej Kosiniak – Kamysz, dr n. med. Andrzej Kotela, dr n. med. Andrzej Radziszewski, dr n. o zdr. Marcin Mikos, dr n. o zdr. Maria Mika, dr n. med. Michał Surynt, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Prezes Zarządu Hotelu Cristal Park Tadeusz Rzońca, Anna Mikos, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego Edukacji i Zdrowia Mariola Smolorz oraz Dyrektor PCPR Agnieszka Anioł – Głuszek. 

Współorganizatorem konferencji był Powiat Dąbrowski oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło Dąbrowa Tarnowska.

Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, dr n. med. Władysław Kosiniak – Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Barbara Bulanowska Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie dr Tomasz Kozioł, Prezes Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie Ewa Wrona, Starosta Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Stanisław Początek, Prezes Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dr n. med. Andrzej Radziszewski.

Tematyka konferencji odnosiła się do trudnego a jednocześnie ogólnoświatowego zjawiska – starzenia się społeczeństwa oraz niepełnosprawności, które są dla wszystkich wyzwaniem. Niniejsza konferencja wpisała się również w działania środowiskowe projektu systemowego pn. ‚Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po uroczystym otwarciu konferencji głos zabrał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który przedstawił Powiśle Dąbrowskie, miejsca warte zobaczenia oraz metamorfozę dąbrowskiego szpitala – remonty oraz pozyskane sprzęty.
Następnie odczytano fragmenty listów z pozdrowieniami od osób, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w spotkaniu.
W programie konferencji zaplanowano 10 referatów, które zostały wygłoszone przez różnych prelegentów. Wykład pt. „Systemowe konsekwencje procesu starzenia się ludności” w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wygłosiła Wiceminister Małgorzata Marcińska.
Następnie prof. UJK dr hab. med. Ireneusz Kotela wraz z dr n. med. Andrzejem Kotelą wygłosili referat pt. „Urazy wieku podeszłego przyczyną niepełnosprawności – narastający problem społeczny i ekonomiczny”.
Referat nt. „Współczesnych możliwości leczenia przewlekłych ran” wygłosił prof. dr hab. med. Antoni Czupryna. Dr Michał Seweryn Malopolski Państowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawił „Rolę działań prewencyjnych w opiece nad osobami starszymi z punktu widzenia inspekcji sanitarnej”.
Prof. dr hab. med. Lucyna Mastalerz przedstawiła referat, w którym poruszyła dwa wątki, a mianowicie przyznanie prestiżowej nagrody Friedrichowi Wegenerowi oraz przyczyny powstawania kaszlu.
Po jej wystąpieniu odbyła się krótka przerwa, podczas której dla zgromadzonych gości zagrał Bartosz Dworak QUARTET – zespół jazzowy.
O „Przywracaniu sprawności narządu ruchu u pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi i zapalnymi” mówili: lek. med. Jolanta Bucka i dr n.med. Andrzej Kosiniak – Kamysz.
Drugą cześć spotkania rozpoczął Ks. Abp. Zygmunt Zimowski, który przekazał pozdrowienia od Papieża Franciszka słowami „Pozdrawiać wszystkich. Z serca im błogosławię”. Ksiądz Arcybiskup wygłosił krótki referat nt. „Roli kościoła w wyzwaniu, jakim jest starzenie się”. Przywołał także postać obecnego na sali ks. Prałata Józefa Poremby, który zrobił tak wiele w omawianej na konferencji dziedzinie w naszym powiecie. Wykład Ks. Arcybiskup zakończył modlitwą o starości „Boże mój tak dawno już po świecie chodzę…”.
Kolejny wykład wygłosił prof. IMW dr hab. med. Lech Panasiuk (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie), w którym mówił o „Starzeniu się populacji a wyzwaniach dla medycyny wsi”.
Andrzej Kopta ze Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych opowiedział o „Starzeniu się populacji a zadaniach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”.
Ostatni wykład „Bezpieczeństwo pacjenta w wieku podeszłym” przedstawili: dr n. o zdr. Maria Mika (PWSZ w Tarnowie) oraz dr n. o zdr. Marcin Mikos (Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego).
Konferencję zakończył Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski błogosławieństwem oraz zapewnieniem, że w przyszłym roku odbędzie się kolejne tego typu spotkanie.

źródło: www.powiatdabrowski.pl