Dąbrowskie Spotkania Kliniczne z certyfikatem INFARMY

Szanowni Państwo,  miło nam poinformować, że Naukowa Konferencja Medyczna w ramach 8. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, która została zaplanowana na 27 maja br. pt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka w codziennej pracy lekarzy praktyków”, uzyskała certyfikat zgodności INFARMA. To już kolejny raz, kiedy Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego otrzymuje ten ważny i prestiżowy certyfikat dla swoich działań przy organizacji Naukowej Konferencji Medycznej.
Weryfikacja dokonywana jest przez INFARMĘ w oparciu o kryteria wypracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz samoregulacji INFARMY, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.  

System Certyfikacji Wydarzeń INFARMY, czyli Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych jest procesem weryfikacji planowanych wydarzeń naukowych – zjazdów, konferencji i kongresów, w których uczestniczą przedstawiciele zawodów medycznych.  
Jednym z najbardziej istotnych elementów współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat chorób, sposobów ich leczenia oraz konkretnych leków. Dzięki wsparciu firm farmaceutycznych lekarze, pielęgniarki i farmaceuci mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach naukowych (warsztatach, konferencjach czy kongresach) podnoszących poziom ich wiedzy i umiejętności.
Dążąc do zapewnienia najwyższych standardów etycznych wydarzeń, w których biorą udział firmy członkowskie, oraz do pełnej transparentności współpracy branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym, INFARMA wprowadziła internetowy system certyfikacji wydarzeń. Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje INFARMA. Zapisy Kodeksu respektują 33 stowarzyszenia należące do EFPIA i ich firmy członkowskie.
Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA jest samoregulacją innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE oraz jego sygnatariuszy. Określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Zgodnie z Kodeksem od 2016 roku wszystkie firmy członkowskie INFARMY oraz sygnatariusze Kodeksu, za wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia, upubliczniają wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze współpracą.
Współpraca firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest motorem napędowym rozwoju w dziedzinie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu. Co więcej, przedstawiciele zawodów medycznych jako pierwszy punkt kontaktu z pacjentem, dysponują nieocenioną wiedzą na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta specjalistyczna wiedza pomaga firmom w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w kompleksowym doskonaleniu opieki nad chorymi.
Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA umożliwia rzetelne i transparentne pokazanie zakresu oraz wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Zatem, zapraszamy do Dąbrowy Tarnowskiej, do Ośrodka Spotkania Kultur (ul. B. Joselewicza 6) na certyfikowaną przez INFARMĘ – Naukową Konferencję Medyczną „Profilaktyka i wczesna diagnostyka w codziennej pracy lekarzy praktyków” – 27 maja 2023 r. od godz. 9:00.