7. edycja Dąbrowskich Spotkań Klinicznych już za nami.

Dąbrowa Tarnowska od wielu lat na wiosnę staje się stolicą polskiej medycyny. Naukowe konferencje medyczne w Dąbrowie Tarnowskiej są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób niezwiązanych bezpośrednio z medycyną.
Hasłem i tematem tegorocznej, już 7. Naukowej Konferencji Medycznej było „Zdrowie mężczyzny w codziennej pracy lekarzy praktyków”. Wydarzenie z udziałem lekarzy specjalistów z całej Polski odbyło się 28 maja 2022 r. po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.

Konferencja, została tradycyjnie przygotowana przez Fundację Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starostwem Powiatowym. Wydarzenie było realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  Konferencja 7. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych rozpoczęła się o godzinie 9:00 we wnętrzu dawnej dąbrowskiej synagogi czyli w Ośrodku Spotkania Kultur.
Konferencja miała certyfikat Infarmy. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa oraz przyznane przez  Okręgową Radę Lekarską w Tarnowie – 6 pkt. edukacyjnych.

 Smutny czas pandemii Covid był okresem, w którym nie mogły się odbyć zaplanowane przez Fundację konferencje. Był także czasem, w którym jak wspomniał podczas otwarcia Prezes Dr Norbert Kopeć,  Fundacja TiWPD straciła wielu Wielkich Przyjaciół, m.in.: ŚP. Prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk, ŚP. Stanisław Kosoń, ŚP. Ks. Prałat Józef Poremba czy Dr n. med. Andrzej Radziszewski.

 Początek konferencji był okazją do wręczenia Fundatorowi Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, Uchwały  Nr XXXV/376/21 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia  8 września 2021 r. w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska Prof. dr hab. n. med. Ireneuszowi Koteli. Pamiątkową statuetkę wraz z uchwałą i okolicznościowym adresem Honorowemu Obywatelowi Gminy Dąbrowa Tarnowska – Prof. Ireneuszowi Koteli wręczyli Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

Włodarze naszego miasta i powiatu byli jednymi z Patronów Honorowych wydarzenia. Patronat medialny 7.DSK objęło Radio RDN Małopolska wraz z Ks. dr hab. Janem Bartoszkiem oraz eKurier Dąbrowski.

Na tegoroczną naukową konferencję medyczną na zaproszenie Fundacji przyjechali do Dąbrowy Tarnowskiej lekarze różnych specjalizacji z całej Polski, pielęgniarki, ratownicy medyczni, studenci medycyny jak i osoby nie związane zawodowo z medycyną. W sumie w 7. Dąbrowskich Spotkaniach Klinicznych 28 maja 2022 r. wzięło udział ponad 130 osób. 

 

Wykładowcami Naukowej Konferencji Medycznej 7DSK – „Zdrowie mężczyzny w codziennej pracy lekarzy praktyków” byli:
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-OchojskaKierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
Prof. dr hab. n. med.  Artur A. Antoniewicz  – Kierownik Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie;
Prof. dr hab. n. med.  Andrzej FalKierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA w Warszawie
Płk. rez. prof. nadzw. dr hab. med. Wojciech Gruszczyński – z Katedry Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;
Prof. dr hab. n. med. Artur MamcarzKierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
Dr Paweł Potocki – z Oddział Klinicznego Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – ;
Dr Waldemar WeryńskiKierownik Oddziału Chorób Płuc – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej;

Prezes Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego lek. Norbert Kopeć, będący jednym z pomysłodawców wydarzenia, w rozmowie z Radiem RDN cieszył się, że po przerwie związanej z pandemią, w końcu można było zorganizować spotkanie.

– To są zawsze spotkania interdyscyplinarne, które mają trafić do szerokiego grona odbiorców. W tym roku „padło” na zdrowie mężczyzny. Rozmawialiśmy już o zdrowiu kobiety, chorobach nowotworowych, cywilizacyjnych czy chorobach dzieci, więc konsekwencją tego było właśnie przyjrzenie się mężczyźnie. Siódme Dąbrowskie Spotkania Kliniczne pierwotnie miało się odbyć w 2020 roku. Niestety czas pandemii nie pozwolił na zorganizowanie tego ani wówczas ani w 2021 roku. Dopiero teraz udało się, choć w trochę okrojonym charakterze.

 Fundator wydarzenia prof. n. med. Ireneusz Kotela z Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej CSK MSWiA w Warszawie zauważa, że pandemia koronawirusa miała bardzo negatywny wpływ na kondycję zdrowotną mężczyzn.

– Pandemia wpłynęła na każdy narząd ludzki. My jeszcze nawet do końca nie wiemy, jakie w przyszłości ona wywoła skutki. Ale już możemy powiedzieć, że zwiększyła choroby płuc, serca czy układu ruchu. Ja jako ortopeda mogę powiedzieć, że pod tym względem jest bardzo dużo schorzeń, dolegliwości bólowych kręgosłupa czy stawów. Dlatego trzeba się kontrolować, robić badania przesiewowe. W tej kwestii bardzo dużo też zależy od naszych kobiet, czyli żony, partnerki, córki. Musimy zacząć dbać o swoje zdrowie.

Jedną z najpoważniejszych chorób, które dotykają mężczyzn są nowotwory, zwłaszcza prostaty czy jąder. Zwłaszcza ten pierwszy jest szczególnie niebezpieczny.

– Choroby gruczołu krokowego dotykają głównie mężczyzn w wieku średnim lub starszym, dlatego osoby powyżej 50. roku życia powinny wykonywać badania przesiewowe. Młodzi mężczyźni zwłaszcza powinni zwrócić uwagę na występowanie nowotworów jąder, który może wystąpić od najmłodszych lat. Pierwszą rzeczą związaną z profilaktyką to samobadanie. Wówczas jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące symptomy, to należy niezwłocznie udać się do lekarza, a nie do „doktora Google”, bo bardzo często on źle podpowiada i niepotrzebnie straszy pacjentów – mówi urolog Norbert Kopeć.

 

Drugą grupą chorób, na którą najczęściej chorują i umierają mężczyźni są schorzenia układu krążenia. Zdaniem dra n. med. Pawła Potockiego ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odpowiednie dbanie o siebie może skutecznie zniwelować ryzyko ich powstawania.

– Choroby sercowo-naczyniowe i nowotworowe mają dużą grupę wspólnych czynników ryzyka, jak palenie tytoniu, nadmierna masa ciała, za wysoki cholesterol, czy niewłaściwa dieta. Można niejako „strącić dwa wróble jednym kamieniem’ interweniując w te czynniki i je niwelując.

Dużym problemem jest także kondycja psychiczna mężczyzn. W obecnych czasach stres, depresja czy zespół stresu pourazowego dotykają panów w niemal każdym wieku. Prof. n. med. Jadwiga Jaśko-Ochojska z Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przekonuje, że może to mieć negatywny wpływ nie tylko na samych mężczyzn, ale również na ich potomstwo.

– Mężczyzna pełni ogromnie ważną rolę jako ojciec, nie tylko z tego powodu, że jest dawcą DNA, ale dlatego, że jego styl życia, jego historia, stresy, przeżycia, traumy mają duży wpływ na zdrowie jego dzieci, wnuków i prawnuków. Dzieje się to poprzez dziedziczenie epigenetyczne, czyli pozagenowe. Spotkanie w dąbrowskim Ośrodku Spotkania Kultur cieszyło się dużym zainteresowaniem. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski nie krył zadowolenia z tak licznej grupy mieszkańców, którzy przyszli dowiedzieć się czegoś nowego na temat zdrowia.

– Ważne jest to, że na naszych konferencjach spotykamy nie tylko ludzi medycyny, ale także tych, którzy są zainteresowani ogólnie pojętym zdrowiem i jego profilaktyką i mogą z tych wykładów wiele dla siebie wynieść, ponieważ lekarze nie mówią językiem stricte medycznym, tylko takim, który wszyscy mogą zrozumieć.

Konferencja była dostępna także online w internecie dla wszystkich tych, którzy nie mogli pojawić się w sobotę (28.05) w Dąbrowie Tarnowskiej.

Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego składa ogromne podziękowania szczególnie wszystkim Wykładowcom, którzy przyjęli nasze zaproszenie i wygłosili pasjonujące wykłady. Dziękujemy również wszystkim, którzy w różnoraki sposób pomogli Fundacji, jako głównemu organizatorowi, zorganizować 7. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne.

 Posłuchaj wypowiedzi uczestników i organizatorów 7. DSK
na stronach Radia RDN Małopolska